Välkommen till

Advokat Lars Edman

Juridisk rådgivning och biträde för såväl företag som privatpersoner


Försvarare

Om du är misstänkt för brott har du rätt till biträde av försvarare vid förhör och rättegång. Du har också rätt att välja vilken brottmålsadvokat som ska försvara dig.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för ett allvarligare brott har du rätt till ett målsägandebiträde som hjälper Dig under utredningen och vid en rättegång. Du har också rätt att begära vem som ska företräda dig.

Tvister

Att anlita en advokat i tid kan spara mycket pengar och problem. Jag har lång erfarenhet och kan ge råd och vägleda Dig i besvärliga situationer och verka för bästa möjliga lösning.