Advokat Lars Edman


Lars har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser i både allmänna domstolar (tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen) och förvaltningsdomstolar (förvaltningsrätt, Migrationsdomstol och kammarrätt).

Lars har en särskild inriktning mot brottmål (försvarare och målsägandebiträde m.m.) och familjerätt samt tvister i övrigt i domstol.

Lars har fullgjort tingsmeritering vid Lunds tingsrätt och har även undervisat inom juristutbildningen vid Lunds Universitet (marknadsrätt, immaterialrätt och straffrätt).

Lars har även arbetat som åklagare.

Jur kand vid Lunds universitet

Ledamot av advokatsamfundet sedan 1994